Jak dostat všechny SMTP adresy uživatelů Exchange Serveru 2003?

Tohle je docela častý oříšek, na který nedokáží GUI nástroje odpovědět. Byla by to určitě výborná úloha pro PowerShell, ale na něj jsem ještě neměl čas. Vezmu to od těch nejjednodušších po ty sofistikovanější, jejichž výstup vypadá rozumně.

ldifde -f dump.txt -l proxyaddresses

csvde -f dump.txt -l proxyaddresses

dsquery * forestroot -scope subtree -filter "(&(mail=*)(proxyaddresses=smtp:*))" -attr proxyaddresses >dump.txt

ListEmailAddresses.vbs

 

Zobrazit komentáře