Jak aktualizovat VMware vSphere Hypervisor free

V poslední aktualizaci ESXi 5.1 se objevila oprava jednoho typu síťové karty pro W2008R2. Tak jsem si řekl, že by bylo na čase prozkoumat, jak hypervisor aktualizovat v případě, že se jedná o free verzi, tedy bez možnosti použít Update Manager.

  • Prvním krokem je stažení ZIP souboru s patchem ze stránky VMware - http://support.vmware.com/selfsupport/download/. Abych se k ESXi serveru mohl připojit vzdáleně přes SSH, musí být SSH povoleno.
  • Poté nahraji ZIP soubor do datastoru na serveru.
  • Je důležité korektně vypnout všechny virtuální stroje (ne snapshot, vskutku vypnout).
  • Můžu si zjistit, jestli patch bude vyžadovat reboot ESXi serveru

esxcli software sources vib get -d /vmfs/volumes/datastore1/ESXi_updates/[PATCH_FILE].zip | grep "Maintenance Mode Required: True"

  • Pokud bude vrácen řetězec "Maintenance Mode Required: True", pak je nutné po aplikaci server restartovat a proto je třeba celý server přepnout do maintenance módu

vim-cmd hostsvc/maintenance_mode_enter (funguje v ESXi 4 i 5)
esxcli system maintenanceMode set -e true -t 0 (funguje v ESXi 5)

  • přesvědčím se, že server je vskutku v maintenance módu

vim-cmd hostsvc/hostsummary | grep inMaintenanceMode (funguje v ESXi 4 i 5)
esxcli system maintenanceMode get (funguje v ESXi 5)

  • nainstaluji vlastní patch

esxcli software vib update -d /vmfs/volumes/datastore1/ESXi_updates/[PATCH_FILE].zip

  • restartuji ESXi server

reboot
nebo
esxcli system shutdown reboot -d 10 –r "Patches applied"

  • zkontroluji, že používané balíčky byly aktualizovány

esxcli software vib list | more

  • vyjmu server z maintenance módu

vim-cmd hostsvc/maintenance_mode_exit (pro ESXi 4 i 5)
esxcli system maintenanceMode set -e false -t 0 (pro ESXi 5)

Další tipy:

Jaké jsou již nainstalované?
esxcli software vib list | more

Jaké jsou připravené k instalaci?
esxcli software sources vib list --depot=/vmfs/volumes/datastore1/ESXi_updates/[PATCH_FILE].zip | more

Jak ESXi server vypnout?
esxcli system shutdown poweroff --delay=10 --reason="Hardware maintenance"

vSphere Command-Line Interface Concepts and Examples - http://pubs.vmware.com/vsphere-51/topic/com.vmware.ICbase/PDF/vsphere-esxi-vcenter-server-51-command-line-interface-solutions-and-examples-guide.pdf

vSphere Upgrade Guide - http://pubs.vmware.com/vsphere-51/topic/com.vmware.ICbase/PDF/vsphere-esxi-vcenter-server-51-upgrade-guide.pdf

Zobrazit komentáře