Instalace .NET FW 3.5 SP1 na Windows XP SP3

Instalace posledního dotNET Framework na počítač s Windows XP Service Pack 3 se nezdaří. V souboru dd_dotnetfx35error se mi objevovaly tyto chybové hlášky:

[05/24/09,22:18:48] WIC Installer: [2] Setup Failed on component WIC Installer
[05/24/09,22:19:17] WapUI: [2] DepCheck indicates WIC Installer is not installed.

Naštěstí jsem docela brzo narazil na tuto stránku, díky níž jsem zkusil

c:\Windows\system32>regsvr32 /u WMPhoto.dll
c:\Windows\system32>ren WMPhoto.dll WMPhoto.dll.SP3

Další spuštění instalace .NET FW již proběhlo zcela bezproblémově. Výše uvedená DLL se do počítače dostala zároveň s SP3 a instalátor .NET FW má v sobě bohužel striktní kontrolu na verzi této knihovny.

Zobrazit komentáře