Exchange 2010 ostrý SP 1 je na světě

V RSS čtečce jsem si všiml článku Martina Pavlise, že byl uvolněn ostrý SP1 pro Exchange 2010. Konečně se budu moci zbavit všech Exchange serverů dedikovaných pouze pro exporty/importy do/z PST souborů. Také jsem zvědav, zdali bude možné opustit RBAC editor, který mi taktéž k srdci příliš nepřirostl. A ačkoliv Microsoft už řadu let potlačuje veřejné složky, tak ejhle, najednou se vrací možnost z EMC nastavovat práva uživatelů na veřejné složky. Jak je v poslední době u MS produktů pravidlem, teprve SP1 činí daný produkt připraveným pro normální používání (bez nutnosti nasazovat šílené obezličky). Tak hurá.

Důležité čtení:

What’s New in Exchange 2010 SP1

Release Notes

Doplnění:

Jsem to s tím nadšením krapánek přehnal. Instalátor I na plně patchovaném serveru s W2008 R2 oznámí, že nemůže pokračovat, protože mu chybí hotfixy. Jejich celkové množství se liší dle serveru, rolí,  v mém případě šlo o:

Microsoft Office 2010 Filter Pack 2.0
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=5cd4dcd7-d3e6-4970-875e-aba93459fbee&displaylang=en

Hotfix dostupný v MSDN Code Gallery MSKB 982867
WCF services that are hosted by computers together with a NLB fail in .NET Framework 3.5 SP1
http://support.microsoft.com/kb/982867/en-us

(u tohoto hotfixu je třeba zvolit variantu x64 pro Windows 7)

Hotfix dostupný v MSDN Code Gallery MSKB 979744
A .NET Framework 2.0-based Multi-AppDomain application stops responding when you run the application
http://support.microsoft.com/kb/979744/en-us

(u tohoto hotfixu je správná varianta x64 pro Win7/Win2K8 R2)

Neveřejný hotfix MSKB 983440
An ASP.NET 2.0 hotfix rollup package is available for Windows 7 and for Windows Server 2008 R2
http://support.microsoft.com/kb/983440, nepochopitelně z této stránky nevede odkaz na stažení, ale odkaz na MCSS (Microsoft Customer Support Services). Z jiné stránky se ale lze doklikat na http://code.msdn.microsoft.com/KB983440/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=4410, kde je nutné zvolit Windows6.1 hotfix ve variantě x64.

Nepochopitelně mi instalátor zahlásil, že pro CAS roli mi na W2008R2 chybí následující patch:
Hotfix dostupný přes Microsoft Connect Web site MSKB 977020
FIX: An application that is based on the Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 and that invokes a Web service call asynchronously throws an exception on a computer that is running Windows 7
http://support.microsoft.com/kb/977020/en-us

Všechny hotfixy nainstalovány, povinný reboot a instalátor je spokojený, pustí mne dál.

Doplnění 2:

Ozval se mi kolega, že skončil s chybou "couldn't resolve user or group ...../Discovery Management". A nebyl sám, postižených bylo a je více. O den později se ozval, že řešením bylo smazat Discovery Search Mailbox, provést Purge (předtím dle politik může být nutný full backup) a pak instalace SP1 prošla bez chyby.

Zobrazit komentáře