Exchange 2010 Autodiscovery a Outlook Anywhere vs. MAPI

V předchozím článku jsem se zabýval vzájemných ověřením (Mutual Authentication) mezi Exchange serverem a Outlookem. Když jsem se pídil po dostupných informacích, narazil jsem na příkazy ovlivňující nastavení preferencí chování Outlook na rychlých a pomalých sítích.

Standardním nastavením je tato kombinace:

Nezaškrtnuté – V rychlých sítích nejprve připojit pomocí protokolu HTTP, pak pomocí protokolu TCP/IP (neboli na rychlých sítích nezkoušet Outlook Anywhere, rovnou se připojit přes MAPI)

Zaškrtnuté – V pomalých sítích nejprve připojit pomocí protokolu HTTP, pak pomocí protokolu TCP/IP (neboli na pomalých sítích nejdříve zkusit Outlook Anywhere, teprve pak MAPI)

Outlook_msstd

Prvně vyvstane na mysli otázka – co je to rychlá a pomalá síť? Je to už hodně “obsolete”. Outlook se zeptá operačního systému, jakou rychlost má používané síťové rozhraní. Pokud je rychlost vyšší než 128 kbps, jde o rychlé připojení, v opačném případě o pomalé Smile Jelikož už má snad opravdu každý i doma ADSL/wifi router, ke kterému je připojen 100 Mbps kabelem nebo 54 Mbps vzduchem, tak je tato konfigurace už úplně k ničemu. Takže druhou volbu je lépe raději ignorovat, jako by vůbec nebyla.

U Exchange 2010 má tedy smysl se ptát – chci, aby se uživatelé připojovali pomocí Outlook Anywhere nebo MAPI? Jedná se o poslední verzi Exchange, ve které se musí člověk takto ptát, protože Exchange 2013 už nic jako MAPI nezná – tj. Outlook Anywhere je povinný. Pokud se uživatelé připojují z domácích počítačů, přes VPN atd., nemá smysl, aby Outlook zkoušel MAPI – je zpravidla zakázáno, protože využívá RPC dynamické porty.

Pokud bych chtěl Outlook Anywhere nastavit jako výchozí, budu muset nakonfigurovat OutlookProvider. Dle dokumentace docílím automatického zaškrtnutí “rychlých sítí” tímto příkazem:
Set-OutlookProvider EXPR -OutlookProviderFlags:ServerExclusiveConnect

Ke standardnímu nastavení se mohu vrátit pomocí:
Set-OutlookProvider EXPR -OutlookProviderFlags:None

Z výše uvedeného je patrné, že i Microsoft již nad pomalými sítěmi zlomil hůl a ačkoliv jsou k dispozici dva checkboxy, tak existují pouze dva parametry – ServerExclusiveConnect a None. Nic dalšího. Tj. možnost odškrtnout nějakým parametrem i “pomalá” připojení, neexistuje. Nicméně z vysvětlení toho, co to vlastně znamená, vyplývá, že vůbec o nic nejde.

Jak jsem dohledal zde, po každé změně OutlookProvidera je třeba restartnout web server:
net stop w3svc
net start w3svc

Doporučuji každému vynutit si ServerExclusiveConnect, protože se tím usnadní případná migrace na Exchange 2013 – hutný, podrobný popis je zde.

Další zdroje:
http://www.applepie.se/exchange-autodiscover-and-exchange-proxy-settings

Zobrazit komentáře