Exchange 2007 OWA a .NET chyba při volbě jazyka

Pokud se po přihlášení do OWA, klepnutí na Možnosti, Místní nastavení, volba jazyka, stisknutí tlačítka Uložit zhroutí aplikace a objeví s .NET chyba, je příčina v tomhle – MSKB 949527. Oprava spočívá v obnovení dědění DACL na objektu daného uživatele, případně celé OU, v níž tento uživatel je.

Strašně by mne zajímalo, co je příčinou, Microsoft pouze uvádí “some users cannot access Exchange 2007 OWA”. Ale někteří (většina) ano.

Zobrazit komentáře