Exchange 2003/2007 – automatické odpovědi od skupinového e-mailu

Dnes se v konferenci o Exchange serveru objevil tak zajímavý příspěvek, že si jej zde musím uložit – jinak bych už jej znovu nenašel. Tazatel se ptal, zdali jde v distribučním listu nastavit automatickou odpověď odesílateli. Jeden ze čtenářů mu poslal odkaz na http://www.amset.info/exchange/groups-autoreply.asp, kde je popsán postup, jak toho docílit přes veřejnou složku.

Jen velmi stručně:

  1. vytvořit veřejnou složku, přiřadit jí SMTP adresu
  2. vytvořit distribuční list, přiřadit mu SMTP adresu
  3. přiřadit veřejnou složku jako člena distribučního listu
  4. přes Outlook se dostat na Vlastnosti veřejné složky, Správa, Pomocník pro složky…
  5. nastavit pravidlo pro odpověď, další pro přeposlání na distribuční list
  6. zabezpečit veřejnou složku, skrýt pomocný distribuční list v GALu

Celý postup pak funguje následovně. Odesílatel pošle mail na SMTP adresu veřejné složky. Ta e-mail v sobě uloží, vygeneruje automatickou odpověď a přepošle e-mail na členy pomocného distribučního listu.

Výhodou tohoto nastavení je nepochybně to, že odesílatel nebude dostávat případné “out-of-office” zprávy od jednotlivých členů distribučního listu, ti jsou mu skryti.

Zobrazit komentáře