Default nastavení nového Exchange 2010 uživatele

Obrátil se na mne kolega z Francie se zajímavým požadavkem – jak nastavit Exchange, aby každý nově založený uživatel měl zakázány protokoly IMAP4 a POP3. Nastavení protokolů na již existujících schránkách je jasné a známé, ale jak to nastavit “by-default”? Nakonec jsem zapátral a našel částečné řešení na této stránce.

Úskalím je, že nastavení je možné provést pouze per-organizaci, nikoliv třeba per-mailbox database nebo per-server. Nakonec jsem tak dané řešení použít nemohl, protože by ovlivnilo všechny uživatele v celém forestu. Každopádně pro případ jiného nasazení si sem vydolované poznatky ukládám.

Základem nastavení je vytvoření souboru ScriptingAgentConfig.xml v adresáři c:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\bin\CmdletExtensionAgents\. V tomto souboru pak předefinuji default parametry.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <Configuration version="1.0">
  <Feature Name="MailboxProvisioning" Cmdlets="New-Mailbox">
  <ApiCall Name="OnComplete">
      If($succeeded) {
        $Name= $provisioningHandler.UserSpecifiedParameters["Name"]
        set-casmailbox -identity $Name -ImapEnabled:$false
        set-casmailbox -identity $Name -POPEnabled:$false 
      }
  </ApiCall>
  </Feature>
  </Configuration>

Tento soubor je potřeba rozkopírovat na všechny Exchange servery v organizaci. Pokud na některém ze serverů tento soubor nebude, začnou na něm selhávat Set- PowerShell příkazy. Následně je třeba aktivovat scripting agenta v Exchange Management Shellu:

Enable-CmdletExtensionAgent “Scripting Agent”

A to je vše.

Zobrazit komentáře