Cluster Windows 2003 a iSCSI úložiště

Jak se postupně vše virtualizuje, vyplouvají na povrch další a další drobnosti, které na které je potřeba při instalaci pamatovat. Provozujeme kupříkladu testovací prostředí dvojuzlového Windows 2003 clusteru pod Hyper-V. Jelikož Hyper-V nepodporuje žádnou variantu sdílené SCSI sběrnice, je potřeba clusterové počítače vytvářet s využitím iSCSI disků.

V případě, kdy jsou coby clusterové disky, použity výhradně iSCSI disky, je třeba zabezpečit, aby cluster služba nabíhala až poté, co naběhne Microsoft iSCSI Initiator.

Toho se dá docílit dvěma způsoby. První, popsaný zde, spočívá ve spuštění příkazu
sc config clussvc depend= ClusNet/NetMan/Rpcss/W32Time/msiscsi

(důležité je v “depend= “ opravdu napsat mezeru, jinak dojde ke spuštění k chybě a vypsání nápovědy).

Druhou variantou je pak regedit a dopsání “msiscsi” do již existujícího multi-string klíče HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ClusSvc\DependOnService.

cluster_w2003_iscsi

Zobrazit komentáře