dolezel.net

Co není v hlavě, je v blogu...

Powershell - jak rychle zjistit FSMO roles

Takhle:

Get-ADDomain | Select-Object InfrastructureMaster, RIDMaster, PDCEmulator
Get-ADForest | Select-Object DomainNamingMaster, SchemaMaster
Get-ADDomainController -Filter * | Select-Object Name, Domain, Forest, OperationMasterRoles | Where-Object {$_.OperationMasterRoles} | Format-Table -AutoSize

Pro tisk
Komentáře jsou uzavřeny