dolezel.net

Co není v hlavě, je v blogu...

Rychlé zjištění velikosti bloku disku

Jak rychle zjistit, s jakou velikostí bloku byl ten který disk naformátován? Powershellem.

Get-WmiObject win32_volume | where {$_.driveletter -like '?:'} | select Name, BlockSize | sort Name

Pro tisk
Komentáře jsou uzavřeny