dolezel.net

Co není v hlavě, je v blogu...

IIS6 FTP Isolate Users

Při pokusu o přihlášení se objevuje tato chybová hláška:

530 User domain\user cannot log in, home directory inaccessible.
Login failed.

Problém je v tom, že izolace uživatelů využívá ještě jedné adresářové struktury (na rozdíl od IIS5) ve tvaru:

\\ftproot\LocalUser\%UserName%
\\ftproot\%DomainName%\%UserName%

Takže místo c:\inetpub\ftproot\user1\ je potřeba mít vytvořenou adresářovou strukturu c:\inetpub\ftproot\domain\user1\.

Pro tisk

Komentáře (1) -

  • Petr

    08.07.2009 11:49:21 |

    Jak je to s IIS7 náhodou nevíš?

    Díky

Komentáře jsou uzavřeny