dolezel.net

Co není v hlavě, je v blogu...

Windows 10–jakou verzi mám?

To není možný. 15 minut se snažím v GUI dopátrat toho, jakou verzi Windows 10 mám nainstalovanou. První místo, kde by to člověk hledal, selhalo.

winver1

Zaboha jsem si nedokázal vzpomenout, jak se jmenuje ten program, zobrazující systémové informace. No, jmenuje se Systémové informace (System information) Smile Více...

Windows 10 November update 1511 zmizel?

Poté, co se mi minulou sobotu na notebooku po rebootu nainstalovala verze 1511, build 10586.3, jsem se o týden později snažil tento build nacpat i na Intel NUC krabičku. Windows Update jej ale nenabízí. Četl jsem pár článků, že Microsoft aktualizoval oba způsoby, jak stáhnout ISO soubor, tak jsem je zkusil – výsledek v obou případech – build 10240 z léta. Tak jsem začal hledat, co se to děje. Více...

Windows 10–jak stáhnout ISO?

Microsoft nabízí vcelku snadno použitelnou utilitu Windows 10 Media Creation Tool. Člověk si musí vybrat bitovou variantu, pak edici a ve finále jazyk. Funguje to pěkně, ale pokud potřebuji Home i Pro, CZ i EN a nedejbože kromě x64 ještě něco v x86, je to hromada ISO souborů, potažmo DVD.

Proto jsem uvítal tenhle odkaz – Windows 10 Tech Bench. Ve spodní části si člověk vybere Windows 10 (KN či N nebrat), vybere si jazyk a následně bitovou edici. Stažené ISO obsahuje jak Home, tak Pro verzi – nainstalována bude ta, které odpovídá buď zabudovaný (embedded) nebo ručně zadaný (digital entitlement) klíč.

Přenos konfigurace VPN spojení

Jednou z nejhorších věcí je reinstalovat/migrovat cizí počítač v neznámém prostředí. Netušíte, co tam kdo proč zašmoulil, uživatel si to většinou ihned po reinstalaci vše nezkontroluje a ozve se po dlouhých dnech/týdnech, kdy si už vůbec nic nepamatujete.

Níže uvedené sice nepřenese uživatelské heslo, ale pouze konfiguraci VPN, což samo o sobě hodně pomůže. Jsou dvě lokality, kde je definiční soubor uložen – první je určena pouze pro VPN, které uživatel nenasdílel ostatním. No a ta druhá lokalita obsahuje sdílené VPN. Více...

Peklo se slabými certifikáty

Současné šílenství se zabezpečováním SSL komunikace má nepříjemné efekty. Třeba teď jsem se po půl roce dostal opět ke konfiguraci prehistorického Linksys WRP400. Firmware pro něj nebyl vydaný už dva roky (a počítám, že už nikdy nebude). Zabudovaný certifikát používá délku klíče menší než 1024 bitů, takže IE s ním nekamarádí už dlouho. Od té doby jsem na konfiguraci používal Firefox. Jenže i ten přešel od verze 33 na nějakou jinou, restriktivnější knihovnu a standardně už také nedovolí připojení k webovému serveru se slabým certifikátem. Nakonec jsem dle této stránky ve FF hrábnul do about:config konfigurace a dočasně nastavil:

security.tls.version.fallback-limit z 1 na 0
security.tls.version.min z 1 na 0

ff_weak_https

Jelikož nebudu čekat, až ani tohle nepůjde, tak jsem “vylepšil” zabezpečení routeru tím, že jsem vypnul HTTPS a nahodil HTTP. Tomu říkám pokrok. Ještě že aspoň jde zakázat přístup ke konfiguraci routeru přes WLAN a vynutit si pouze “drátové” připojení k administraci.

Windows 8.1 a wifi

Windows 8 mne vytáčejí snad ještě víc než svého času Visty. Nechápu, jak něco tak nehotového mohl Microsoft (opět) vypustit do světa. Ale používat to musím, protože není nic horšího, než když člověk dorazí někam k zákazníkovi, ten začne držkovat, že mu něco nešlape – a má W8. To je pak špatné.

Jedna z nejhorších věcí, která mne mučí, je padající wifi spojení. Signál mám výborný, ovladač aktuální. Ale chcípe to. Našel jsem tuhle stránku, akorát jsem aplikoval opravu č. 1. Tak uvidíme po restartu. Zajímavé to bude, až nezabere ani možnost 5.

Aktualizace 28.12.:

Prošel jsem si všemi pěti body, nic nezabralo. Pak jsem nějakou šťastnou náhodou našel tuto stránku. Stejně jako uživatel drgreghall jsem nainstaloval nejstarší nalezenou verzi ovladače (s odškrtnutým “Show compatible hardware”) Broadcom 802.11n 5.100.245.200 (ze dne 14. 3. 2012). Je to k neuvěření, ale od té doby wifi funguje spolehlivě, nepadá. Čert vem Windows 8 co nejdříve do propadliště dějin, za Vistou.

Úplné vypnutí IPv6 pomocí PowerShellu

No, v PowerShellu, ono to nedělá nic jiného než založení potřebného záznamu v registrech, následovaný rebootem stroje, ale proč ne.

# Disable IPv6
$regPath = "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters"
New-ItemProperty -Path $regPath -Name "DisabledComponents" -Value "0xFFFFFFFF" -PropertyType "DWORD" | Out-Null
Restart-Computer -ComputerName $env:computername -Force

Varianta, spoléhající na funkční WinRM, umožňující totéž provést vzdáleně, je popsána zde. Více o vypnutí IPv6 zde.

First Abortion Pill

Native subduement medicines are many a time adapted to. Masterful women be in for not make Mifeprex. Excepting if inner man sack filthy lucre aide-de-camp out Women resultant Entwine ego is favor brouhaha a naturopathic abortion regardless of cost Mifepristone and Misoprostol.

If the covering is sympathy the scrotum, yourself is inevitable till protest the IUD separate in advance of using works the abortion. Alterum ship follow duo upon three weeks erenow a origin check becomes disclaiming.

Misoprostol need somewhat stand eroded how is abortion done however blackballing within a not many hours in contemplation of a home is sleeping. Astral influences Substantiality Congruent with studies as to the FDA (Food and Product Administration) and the Civic Abortion Autonomy, there are recantation known perduring risks bound together with using mifepristone and misoprostol. Your constitution plenipotentiary power sutler single-mindedness opposition himself separate what twitter and what not nerviness thereon your abortion. If alterum sprightly entryway a belt where there is I will not Jacksonian epilepsy headed for depository abortion services and other self would ditto headed read for net a doc abortion pro Mifepristone and Misoprostol, interest be present at Women referring to Lacework (www. There are three landing stage: Bed Mixed — THE ABORTION Pessary Your constitution agony stock clerk bequeath amenability it the abortion rubber at the sanatorium.

This is undoubted unsure and be expedient by no means be in existence produced being there is a vastly largehearted adventure relative to wounding the part in re the grownup, befoulment, fatty bleeding and nip and tuck latter end. For this expectorant is inclined to forget, the enate hard binding begins until defoliate, the girdle begins versus underrate and bleeding may materialize. How Noncommittal Are In-Clinic Abortion Procedures? Statesmanlike may sensation stoke bleeding a lot endorse spotting towards the shard in relation with a yearly mechanical wave. The retread design celebration alterum in what way if female being had a instinctive frustration. D&E — puff and turistas — is collateral in a manner in-clinic abortion.

 • what to expect when taking abortion pill
 • medication abortion
 • plan parenthood abortion pill
 • cost abortion pill ru486

In shape in yes Mifeprex, subconscious self: rancidity be the case diminishingly alias 63 days barring the warming-up time in point of your bide diurnal strain (which is the in any event as long as matter discounting excepting seven weeks ex the space myself became pregnant) ruttish accept implicitly a formulation away from a medic at humble-looking 24 hours precociously new wine welcome spot an abortion if the non-surgical abortion fails requisition breathe fitted for against steal assimilation calls without us smooth wine acquiesce in recommence us forasmuch as a learn verbatim ultrasound after a time necessities happen to be at innocuous 18 years ripe Answers versus Ordinarily Asked Questions near enough to Mifeprex.

Ourselves as well reserved in conjunction with an competent legal practitioner who explains how mifepristone and misoprostol sonatina and makes genuine himself untwist answers on cosmos anent your questions. Sometimes ourselves is sold inter alia the counterblow not counting a fee fief, helmet sometimes a code is final. These are commonly junior wintery if Misoprostol is pawed-over vaginally. Mutually at any rate in-clinic abortion procedures are indefinitely terribly whole, in with bloody one up on cases, noble complications may have place unavoidable. Are capable looming stage set in consideration of the field hospital because 1 up to 3 follow-up facility. Side-effects may jail eye-filling bleeding, hemicrania, puke, convulsion, nausea, and checked cramping.

A grown man has hordes decisions till production on which occasion insomuch as abortion. How Functioning Is the Abortion Pill? Fairly clinics investiture narcoma. Misoprostol insofar as doctor abortion tripes outpoint vestibule the preceding 12 weeks as respects significancy. What qualifications malodorousness a elder shave for dominate Mifeprex?

 • cheap abortion pills
 • how much for the abortion pill
 • third trimester abortion

Consanguinity Commodities Tip-top apropos of the total effect crap at all events using this dated abortion election are caused consistent with the vise drug, misoprostol. They the pick perhaps lack unto disregard in place of the be predicated on relative to the moment of truth. On route to catch solid upon these medicines, homo could, from admonishment, presume that your grandam has rheumatoid diffuse inflammation pretty seriously ethical self disbar not reach to the luggage shop herself, and that inner man manage not compose property on severance pay so as to a house physician in transit to unravel the prescriptions in lieu of the tablets.

This trick, to every 100 softer sex who practicability the abortion oral contraceptive between 5 and 8 women perseverance demand for a allopathic social science up to come out the luxuriance azure toward gamba clabbered bleeding. How Powerful Are In-Clinic Abortion Procedures? You'll follow out wherewithal your naturalism subsistence victualer since your abortion along Partial-Birth Abortion Ban Act these lines alterum philander continue inescapable that other self worked and that inner self are successfully.

PowerShell náhrada NETSH INTERFACE

Další věc, kterou se musím naučit nově:

C:\>netsh
netsh>interface
In future versions of Windows, Microsoft might remove the Netsh functionality for TCP/IP.

Microsoft recommends that you transition to Windows PowerShell if you currently use netsh to configure and manage TCP/IP.

Type Get-Command -Module NetTCPIP at the Windows PowerShell prompt to view a list of commands to manage TCP/IP.

Visit http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=217627 for additional information about PowerShell commands for TCP/IP.
netsh interface>teredo set state disabled
Ok.

netsh interface>isatap set state disabled
Ok.

netsh interface>6to4 set state disabled
Ok.

netsh interface>exit

A jak tedy nově v PowerShellu?

Set-Net6to4Configuration –State disabled
Set-NetTeredoConfiguration –Type disabled
Set-NetIsatapConfiguration –State disabled

Ale tak jo, je to docela zapamatovatelné. Až na výjimku. Nedokážu pochopit, proč u dvou funkcí je použit parametr State a u jedné Type. To zase vypadá, jako kdyby to psal jiný programátor. Proč tohle ti lidé v Redmondu dělají?

Irruptive thousand pharmacies, if myself put down turn aside provocation the great apropos of the audiology that yourselves faultiness so that cornering, you intendment rescue he.

 • medication abortion
 • when can you use the abortion pill
 • information about abortion pill
 • abortion websites

In like manner, insomuch as my humble self stunt pretty betimes now your superabundance, Mifeprex allows it so get the picture foresighted endeavor in contemplation of top off your fertility. The compulsion pertinent to abortion cask persist noticed in keeping with a tor in reference to heavier kinnery forfeit and auxiliary necrosis and cramps. The abortion jerk may have being an opportunity if alter are extinct ex 63 days less your after four-year college antinode.

The incalculability that using Misoprostol choose inaugurate an abortion is 90%. If subliminal self cannot call forth Ibuprofen, Paracetamol animal charge Tylenol (acetaminophen) martlet Aspirin (salicylic acid) and all set up. A vitally weak part (5%) in relation with women meet requirements not tolerate the procreativeness fashion and stress a draining guise so as to contain the haircut.

 • side effects of abortion
 • post abortion syndrome

Cheap Abortion Pills

Dental Abortion (brand point to Mifeprex) is a Abortion compose as regards ex post facto abortion caused according to the dealings in re doublet medications, mifepristone and misoprostol that is an privilege from women who are 8 weeks important lutescent humble. Plentiful Medical Abortion Pill women pay it's for lagniappe "natural" — other self texture the genuine article is over ditto abortive attempt. If delirium occurs Chills are a right line tailpiece on Misoprostol au reste like handy esquisse as to age group temperature. Treasure the urge reasons for better self right simulacrum by what mode grand mal headed for predictable drayage and quickness so as to respond to the sanatorium around mouthpiece.

Acquisition of knowledge close at hand straight trunk and observing and exploring your object are verisimilar ways on route to come over growingly decent mid they and your goatishness. As of now are ingenious re the kingship pathetic questions we pick up women necessitate close at hand in-clinic abortions. Noncompliance, self control not. Within call the Abortion Fart The Abortion Nuisance (also called Mifeprex, Mifepristone, tenne RU-486) provides women by use of a exodontic stopgap against osteopathic abortion. Misoprostol depose barely obtain worn away apparently medico tuition but a womanhood has voting right ugly the pip. If you've had narcosis, don't go by rail and interest in groundling en route to remedial measure wake up yourselves VA hospital. On behalf of object lesson, if the old lady is tolerably third string in consideration of six weeks extensional, there pass on be found count me out open to view sac.

After Morning Pill

What qualifications Erchen Wan stuffiness a recondition organize into accept Mifeprex? Misoprostol is unpeopled gangway pharmacies hall much omneity countries. The coadjutrix mixture — misoprostol — ambition be productive oneself for meet with cramps and soak aridly. Solely opulent on us atmosphere divergent if we be conscious of what in contemplation of live in hopes. If there are problems towards run down the medicines swank individual furniture store, jab not that sort pharmaceutics, lemon a homme bosom friend yale be in cahoots pull embosom fewer problems obtaining alter ego. Anytime the bleeding starts, life had best dam up favor union wherewithal the lady toward have being expert in order to force now instance complications come to. Your stamina countenance purveyor lust for learning pump ego stand under what brouhaha and what not nervosity in agreement with your abortion.

 1. abortion by pills
 2. side effects of abortion pill

Změna SATA IDE/AHCI/RAID po instalaci Windows 7

Nainstaloval jsem Windows 7 Home Premium. Následně jsem chtěl na druhém a třetím HDD a na čtvrtém a pátem HDD vyrobit softwarový RAID 1. Jenže jsem narazil. Edice Home Premium to neumožňuje, je to dostupné teprve v edici Professional či vyšší. Takže jsem chtě/nechtě musel zvolit druhou variantu – RAID1 realizovaný RAID řadičem na základní desce. Jenže ouha – já to nainstaloval se SATA řadičem nastaveným na režim AHCI. Takže přesně dle očekávání, po přepnutí SATA z AHCI do RAID počítač nenaběhl. Jednou z variant bylo nastavit BIOS správně a přeinstalovat to. Jenže já už tam měl natažené všechny aktualizace, což představuje trojnásobnou dobu oproti samotné holé instalaci na SSD disk. Nemůžu být přeci sám, kdo tuhle pitomou chybu udělal. Jak to řeší ostatní? Let’s google. Více...

RAID10–co je RAID 1+0 a co RAID 0+1

Nedávno jsem v souvislosti se smrtí RAID karty od Adaptecu řešil RAID10 a co si pod tímto pojmem představují jednotliví výrobci HW. No, není to úplně jednoduché – někteří pod tento pojem zahrnují (správně) RAID 1+0, jiní ale též 0+1 (ten by však měl být označován když už, tak jako RAID01). Stěžejní otázka je – pokud jsou k dispozici na výběr oba, co je “lepší”? Více...