dolezel.net

Co není v hlavě, je v blogu...

Windows XP a zdlouhavé připojování do sítě, nefunkční login skript

Nejhorší závady jsou, když něco řadu měsíců či let běží a pak se to bez zjevné příčiny podělá. Jako v případě jedné firmy, která má AD se dvěma sajtami, DFS s replikací mezi sajtami a klienty smíšenými Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7. Zničehonic si začali uživatelé s WXP v pobočkové sajtě stěžovat na pomalý login do sítě, chybějící síťové disky, zatuhávající explorer.exe a řadu dalších problémů. Procházel jsem komplet všechny servery, virtualizované i Hyper-V mastery, nikde nic. Zvažoval jsem případný problém s TCP offloadem, TCP Chimney, RSS, ale to by problémy nepostihovaly jen WXP. V pobočkové sajtě je jeden AD řadič, je to Global Catalog, eventlog čistý jak lilie. Hlava mi to nebrala, prohledával jsem všemožné stránky, dohledával historické WXP hotfixy týkající se DFS, abych vždy zjistil, že už jsou začleněny do SP3. Kontroloval jsem čas, lokální i síťové firewally, antiviry, DNS zóny dopředné i reverzní, práva na GPO, nic. Více...

Windows Live Mail na Windows XP Fundamentals for Legacy PCs

To jsem si zase jednou zkomplikoval život. Potřeboval jsem na velmi, ale velmi pomalém počítači rozjet windows-based účetnictví a základní programy – prohlížeč, poštovního klienta, antivir. Zvolil jsem Windows XP Fundamentals for Legacy PCs. Tento speciální operační systém, představující Microsoftem maximálně ořezaná PC, s oblibou používám ve virtuálním prostředí, kde je to opravdu ďábelsky rychlé.

Při instalaci operačního systému jsem zvolil téměř všechny komponenty, s výjimkou dvou – Windows Messenger a Windows MediaPlayer. S tím druhým jsem si, jak se později ukázalo, pěkně zavařil. Více...

Instalace .NET FW 3.5 SP1 na Windows XP SP3

Instalace posledního dotNET Framework na počítač s Windows XP Service Pack 3 se nezdaří. V souboru dd_dotnetfx35error se mi objevovaly tyto chybové hlášky:

[05/24/09,22:18:48] WIC Installer: [2] Setup Failed on component WIC Installer
[05/24/09,22:19:17] WapUI: [2] DepCheck indicates WIC Installer is not installed.

Naštěstí jsem docela brzo narazil na tuto stránku, díky níž jsem zkusil

c:\Windows\system32>regsvr32 /u WMPhoto.dll
c:\Windows\system32>ren WMPhoto.dll WMPhoto.dll.SP3

Další spuštění instalace .NET FW již proběhlo zcela bezproblémově. Výše uvedená DLL se do počítače dostala zároveň s SP3 a instalátor .NET FW má v sobě bohužel striktní kontrolu na verzi této knihovny.

Windows XP – slipstreaming SP3

Ačkoliv již dlouhou dobu používám doma x64 operační systém, došel jsem k závěru, že budu muset používat dual boot s Windows XP – důvodem jsou programy pro zpracování a střih videa, které pod WoW64 prostě nefungují korektně. Takže jsem po několika letech potřeboval nainstalovat Windows XP – a když, tak rovnou s integrovaným Service Pack 3. Před mnoha lety jsem s úspěchem používal nyní již prehistorický BCD, chtěl jsem však zkusit přípravu bootovacího CD např. s použitím ImgBurn. Více...

Konfigurace L2TP/IPSec klienta

Konfiguraci tohoto typu VPN připojení neprovádím každý den, většinou po výměně či reinstalaci počítače. Příprava L2TP v podobě Microsoft nativního klienta přeci jen není tak intuitivní jako v případě PPTP nebo produktů třetích stran, takže jsem se rozhodl si připravit internetový tahák. Není to step-by-step návod, spíše jde o jednotlivá nakopnutí pro člověka, který již něco ví o dané problematice. Více...

Spuštění Remote assistance a Offer remote assistance z příkazové řádky

Před chvílí jsem potřeboval vyvolat Remote assistance (Vzdálenou pomoc) na Windows XP z příkazové řádky, neboť jsem nevěděl, v jakém stavu se nachází "protistrana". Odkaz ve Start menu údajně nebyl, stisknutí klávesy F1 také nepřinášelo kýžené ovoce.

Takže - Remote assistance se vyvolá takto:

%SystemRoot%\System32\rcimlby.exe -LaunchRA

Offer remote assistance se pak vyvolá následovně (jelikož je tato funkce využitelná pouze v podnikovém prostředí, je pro "rodinný" support k ničemu):

"%ProgramFiles%\Internet Explorer\iexplore" hcp://CN=Microsoft%20Corporation,L=Redmond,S=Washington,C=US/Remote%20Assistance/Escalation/Unsolicited/Unsolicitedrcui.htm