dolezel.net

Co není v hlavě, je v blogu...

Powershell - jak rychle zjistit FSMO roles

Takhle:

Import-Module ActiveDirectory
Get-ADForest | Select-Object DomainNamingMaster, SchemaMaster
Get-ADDomain | Select-Object InfrastructureMaster, RIDMaster, PDCEmulator
Get-ADDomainController -Filter * | Select-Object Name, Domain, Forest, OperationMasterRoles | Where-Object {$_.OperationMasterRoles} | Format-Table -AutoSize

IIS a SHA256 certifikát

Vypršel mi StartSSL certifikát, tak jsem si před obnovou řekl, že už je na čase obměnit SHA1 za SHA256. No jo, jenže IIS Manager ve Windows Serveru 2012 R2 vyrobí CSR automaticky jen s SHA1. Tak dobrá, nahodím mmc.exe, přidám si Certificates snap-in a holt ten požadavek vyrobím ručně. V tu chvíli jsem netušil, jakou zábavu jsem si připravil pro pár hodin v průběhu několika dalších dní.

Úvodem jsem dal Request New Certificate…. Špatně, správně je nutné zvolit Advanced Operations a následně Create Custom Request… Více...