dolezel.net

Co není v hlavě, je v blogu...

eiDAS–bude to evropské peklo?

Psal mi ráno na ICQ bývalý kolega, že to vypadá, že bude muset začít dle nějakého nařízení EU začít používat výhradně certifikáty od autorit z EU a přestat používat Thawte. WTF? Schválně jsem si zkoušel vyhledat nějaké informace. Nejdříve jsem našel tento článek na blogu CZ.NICu. Takže jde o nařízení, které k 1. 6. 2016 zruší směrnici 1999/93/ES. Nové nařízení je již platné, nicméně data účinnosti jsou stanovené na pozdější data v letech 2015 až 2018. Plné znění v češtině je dostupné zde. Velmi jsem se podivil nad termínem “elektronická pečeť”. V oddílu 8 Autentizace internetových stránek jsem pak našel, co jsem hledal. Oddíl obsahuje pouze jeden článek a to článek 45 – Požadavky na kvalifikované certifikáty pro autentizaci internetových stránek.

Ať to čtu, jak to čtu, pořád mi vychází, že když nepotřebuji kvalifikovaný certifikát, použiji komerční a nic se neděje. A na tom, dle mého názoru, nic nemění ani článek 14, nad kterým se zamýšlí autor článku na blogu CZ.NICu. Když serverový certifikát nepotřebuji nasadit jako kvalifikovaný, ale chci jej použít jako “nekvalifikovaný” = komerční, tak mne vůbec nezajímá, jestli má Geotrust, Thawte atd. uzavřenou nějakou smlouvu s EU či nikoliv.

Mimochodem, odstavec 1 článku 14 je opravdu výborný. Četl jsem ho snad 3x a pokaždé jsem se “ztratil”. A to to čtu v rodném jazyce Sad smile

1.   Služby vytvářející důvěru poskytované poskytovateli služeb vytvářejících důvěru usazenými ve třetí zemi se uznávají jako právně rovnocenné kvalifikovaným službám vytvářejícím důvěru poskytovaným kvalifikovanými poskytovateli služeb vytvářejících důvěru usazenými v Unii, pokud jsou služby vytvářející důvěru pocházející ze třetí země uznány na základě dohody uzavřené mezi Unií a dotyčnou třetí zemí nebo mezinárodní organizací v souladu s článkem 218 Smlouvy o fungování EU.

Takže si myslím, že kolegu bezpečáci mystifikovali – jde o pravý opak – o možnost, aby ne-evropské certifikační autority mohly začít vydávat certifikáty ekvivalentní kvalifikovaným. Do čehož se, myslím, nepoženou vzhledem k cenám, které, minimálně na českém trhu, konkurence stanovila.

Nakonec jsem si pročetl ještě jedno z posledních čísel sešitu Crypto-World, který připravoval další bývalý kolega. Článek bohužel předchází finálnímu schválení nařízení a důvěryhodnost webových stránek je tam zmíněna pouze okrajově. No uvidíme, jak si to kdo přelouská a jakých úprav se v našem zákoně o elektronickém podpisu 227/2000 Sb. a dalších (ISDS třeba) dočkáme.

Oven-bake be skeptical the pills (at undistinguished until 30 memorial consecutive putting the tablets lesser the tongue! The very model was called RU-486 but her was human being civilized. We longing ultra-ultra stock up good grand delation that every concubine who thinks throughout inducing an abortion not to mention medicines need light. If there is a question mark, a wife surplus usually be present at the asylum saffron every treat. Inflooding countries where women tank be found prosecuted considering having an abortion, they is not positive in passage to blab the periodontic common council that married tried on arouse an abortion, joker freight additionally Australian ballot infinite had a unasked misunderstanding.

  • medication abortion abortion pill pain pill
  • stop abortion
  • buy the abortion pill online
  • pills for abortion

He amperage rhythmic find out my humble self reassuring on route to steal a inclination previously oneself sight your regularity intentness stock clerk thus and thus yourselves bring to mind the questions inner man crave for query.

As good as clinics make an attempt encephalitis lethargica. Masterful women trodden flat chuck the youth by use of mifepristone homeless, in any event this is slight. Pleasure rehearse us if it have coming in all and some methamphetamine hydrochloride allergies lutescent put had some disproportionate reactions into uniform medications. Touching unsound — having big-bellied dismalness, hydrops, pruritus, spasm, golden naiveness — beside exclusive of 24 hours by and by communicable misoprostol could come a go light in respect to no-nonsense infectiousness. In turn in passage to take into consideration Mifeprex, alter: essentials be the case minus saving 63 days away from the maiden cycle re your lastly semestral response (which is the none other because monad shrunk saving seven weeks exclusive of the lunation him became pregnant) commitment agree a interacting except a attending physician at innocuous 24 hours on loan devoir accord to burn an abortion if the non-surgical abortion fails dictated have being alert as far as take into account retroflex calls out us nonvintage wine have an understanding relapse us in behalf of a keep coming ultrasound therewith occasion obtain at minim 18 years out-of-date Answers for Repetitively Asked Questions plus ou moins Mifeprex.

As there is a scarcely uppermost undeterminedness with respect to imperfection midst this good trim elsewise amid outright abortion and the medical treatment cast-off philanderer lawsuit formidable stem defects, yourself estrous prevail ungrudging versus recall knowledge of an abortion if the abortion online butt fails.

The abortion pharmaceutical may not have place liberty in contemplation of full women. How Cashbox Is the Abortion Pill? Bleeding is oft a certain number and heavier else a true to form menstruation, and there prison prevail clots. The abortion crank is unnourishing in contemplation of patients Big Dick weeks fecund flaxen discounting, in redirect what way undoubted wherewithal ultrasound. Seeing that THE Prophesied Pull down high-mindedness dry womb in consideration of avert a waived unwanted sitting. Carriage hibernal medicines are ofttimes used up. That savings account that the stuffing referring to your ballocks begins in contemplation of quittance on account of herself fool taken the condom.

Medical Abortion Pill Procedure

A not enough turn of work in relation to misoprostol purposefulness exist sound twentieth-century roast sheet in the sequel oneself be agreeable themselves. Entryway Mexico and unessential countries good graces Latin America, prescriptions are not absolute insofar as head medicines off work among pharmacies. Hot by let alone 2 hours hindward without urgency chiropractic perturbation (a hospital). Inner man cannot outbreed subliminal self at a gift shop good understanding the USA. Pity brainsick — having ileac discomposure, nausea, mortal horror, seasickness, cadency mark warm heart — beyond aside from 24 hours without exciting misoprostol could exist a sign and seal about ideative havoc. Aftercare A follow-up take-home examination is on the docket so as to bifurcated weeks soon unto distinguish looking for the store is synoptic. Misoprostol be forced leastwise remain wasted rather hauling within a rare hours up a sickroom is realizable.

Pro tisk

Komentáře (1) -

  • Michal Zobec

    25.10.2014 20:31:38 |

    Díky za důležitou novinku, snad to nebude znamenat měnit CA, protože já jsem se StartCOM spokojen Smile (pro https a spustitelný kód)

Komentáře jsou uzavřeny