Rychlé zjištění velikosti bloku disku
http://dolezel.net/post/2017/07/26/Rychle-zjisteni-velikosti-bloku-disku
26. 7. 2017 9:00:00
Autor: radek

Jak rychle zjistit, s jakou velikostí bloku byl ten který disk naformátován? Powershellem.

Get-WmiObject win32_volume | where {$_.driveletter -like '?:'} | select Name, BlockSize | sort Name