dolezel.net

Co není v hlavě, je v blogu...

SBS2011 Standard – dodatečné e-mail domény

Obzvláště u menších firem dochází často ke slučování, přejmenovávání. To má dopady i na e-mail domény, které má SBS přijímat. Asi nejjednodušším příkladem je požadavek na příjem další domény. To se řeší naprosto stejně jako u “dospělého” Exchange Serveru 2010 pomocí Exchange management nástrojů. V prvním kroku přidám New Accepted Domain a označím ji jako Authoritative, případně Internal Relay, pokud je jmenný prostor sdílený ještě s jiným poštovním řešením. Následně vytvořím novou E-mail Address Policy (pokud chci přidat adresu jen nějaké množině uživatelů) nebo změním již stávající (pokud chci přidat adresu s touto doménou všem). Jak moc práce to pro mne bude představovat záleží na tom, jak rozumně jsem E-mail Address Policies navrhl v minulosti a zdali byly správně využívány. Více...

Upgrade distribučních listů v Exchange Serveru 2010

V krátké době jsem se dvakrát za sebou potkal s problémem distribučních listů – a pokaždé to bylo neprovedením jednoho z posledních kroků migrace. V jednom případě šlo o migraci z Exchange Serveru 2003 na 2010, ve druhém z verze 2007 na 2010. V obou případech bylo potřeba provést upgrade distribučních listů na verzi kompatibilní s novými možnostmi Exchange 2010. Více...

Diagnostika AD

Po delší době jsem se musel vrtat v Active Directory Windows Serveru 2003, kde byly problémy s časem, virtualizací AD, neexistujícími AD řadiči, prázdnými AD sajtami. Tak si sem házím příkazy, které se mi hodily:

netdiag .exe /v >c:\temp\netdiag.log

dcdiag.exe /V /C /D /E >c:\temp\dcdiag.log

repadmin.exe /showrepl nazev_ad_serveru /verbose /all /intersite >c:\temp\repl.txt

dnslint /ad /s ip_adresa_ad_serveru /v

Problémů tam bylo požehnaně, největší špek ale spočíval u klientů – ve WXP s SP3, GPO a WMI filtry. O tom více v dalším příspěvku.