dolezel.net

Co není v hlavě, je v blogu...

Odstranění Exchange Serveru 2010

Odstranění Exchange Serveru 2010 probíhá velmi podobně jako u Exchange Serveru 2007. Zasekl jsem se však na odinstalaci role Mailbox, kdy jsem dostal chybové hlášení, že mailbox databáze obsahuje schránky. Já však všechny uživatelské schránky přesunul. Co se to děje?

Napověděl až příkaz

Get-Mailbox –Database ‘Mailbox Database 0055769964’ –Arbitration

Ten totiž zobrazí i normálně skryté servisní mailboxy, jež jsou použity pro řízení workflow. Sice jsem na tomto Exchange serveru nic takového vědomě nikdy neprováděl, ale budiž. U jiného zdroje jsem dohledal, že se údajně používají i u Exchange Control Panel, což je novinka verze 2010 a vysvětlovalo by to i tuto novotu. Více...

Odsun veřejných složek na Exchange 2007/2010

Pokud chci zrušit první Exchange server v doméně, musím kromě jiného zabezpečit komplet přesunutí veřejných složek na jiný Exchange server. Osvědčil se mi způsob nejprve zapojit do replikací databázi veřejných složek na novém Exchange serveru.

cd “\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Scripts”
.\AddReplicaToPFRecursive.ps1 –Server OLDSERVER –TopPublicFolder \ –ServerToAdd NEWSERVER

Po nějaké době (záleží na objemu, někdy minuty, někdy hodiny, někdy dny) je dobré zkontrolovat obsah veřejných složek na starém i novém serveru.

Get-PublicFolder \ –recurse | ft Name, Replicas
Get-PublicFolder \NON_IPM_SUBTREE –recurse | ft Name, Replicas

Před zrušením starého Exchange serveru lze spustit

cd “\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Scripts”
.\MoveAllReplicas.ps1 –Server OLDSERVER –NewServer NEWSERVER

To, že je již vše přesunuto (moved), poznám podle výstupu z tohoto příkazu:

Get-PublicFolderStatistics –Server OLDSERVER

Zde ale může nastat krapet zádrhel. Čekáte hodiny, ok. Dny? Divné. Proč se ty složky nepřesouvají? Více...

Distribuční list v Exchange 2007/2010

Nepěkně jsem se nachytal při vytváření distribučních listů. Založím distribuční list, přidám členy, e-mail adresy, hezky odzkouším funkčnost ze svého účtu. A pak čekám, kdy dojde nějaká SMTP zpráva z Internetu. No a ona nedojde.

Od Exchange 2007 je totiž v rámci “security by default” u každého nového distribučního listu zaškrtnuto Require that all senders are authenticated. A uznávám, to Anonymous user z Internetu fakt není. Více...

Hyper-V R2 Integration Services

Asi by to nebylo to pravé ořechové, kdyby to bylo jednoduché. A tak si sem musím napsat (protože pamatovat se to nedá), že Integration Services se maskují následovně:

OS Integration Services for Windows Vista and Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2 KB955484
Windows Server 2008 SP 2 KB956777
Windows Server 2008 SP 1 KB951634

Odinstalace Hyper-V Integration Services – zde.