dolezel.net

Co není v hlavě, je v blogu...

Exchange 2003 Outlook Web Access a anglická úvodní stránka

Používám hlavně dva počítače - pracovní notebook s Windows Vista a domácí počítač, kde mám Windows XP SP2 a nainstalovaný Internet Explorer 7, obojí v anglickém provedení (s případně doinstalovaným CZ MUI). Dokončuji jeden projekt, který využívá Exchange 2003 a pořád mi vrtalo hlavou, proč při přístupu na OWA z XP vidím úvodní stránku česky, zatímco při přístupu z Vist vidím stránku anglicky. Dnes jsem si řekl, že to musím vyřešit - a taky vyřešil. Na vině je nastavení jazyka CS a cs-CZ, ale nemohu jednoznačně říct, že vina je na prohlížeči nebo naopak, že je vina na straně Exchange serveru. Více...

Definice slova "odborník"

Tohle přistálo dnes ve WIN konferenci a rozesmálo mne to natolik, že si to musím uložit.

"Odborník je člověk, který rozumí pořád lépe věcem ze stále užšího oboru.
Dokonalosti dosahuje ve chvíli, kdy ví všechno o ničem..."

A že pár takových znám :)

Vista - windows.old adresář

Tenhle operační systém nemám rád. Pracovat s ním je utrpení. Vše je daleko pomalejší než ve Windows XP a co je nejhorší, nelze v něm provést vše, co šlo v jeho předchůdci - namátkou adminpak.msi, SQL 2005 integrovaná autentizace do vzdálené (non-trusted) domény. Je možné, že můj negativní pohled je zaviněn zatím nevychytanými ovladači, přesto mám však pořád pocit, že disk na notebooku svítí zeleně vždy. První reinstalace Vist přišla po necelých třech měsících. Od té doby jsem si říkal, že mám nějak málo místa na lokálním disku. Více...

Spuštění Remote assistance a Offer remote assistance z příkazové řádky

Před chvílí jsem potřeboval vyvolat Remote assistance (Vzdálenou pomoc) na Windows XP z příkazové řádky, neboť jsem nevěděl, v jakém stavu se nachází "protistrana". Odkaz ve Start menu údajně nebyl, stisknutí klávesy F1 také nepřinášelo kýžené ovoce.

Takže - Remote assistance se vyvolá takto:

%SystemRoot%\System32\rcimlby.exe -LaunchRA

Offer remote assistance se pak vyvolá následovně (jelikož je tato funkce využitelná pouze v podnikovém prostředí, je pro "rodinný" support k ničemu):

"%ProgramFiles%\Internet Explorer\iexplore" hcp://CN=Microsoft%20Corporation,L=Redmond,S=Washington,C=US/Remote%20Assistance/Escalation/Unsolicited/Unsolicitedrcui.htm

Selhávající AutoEnrollment na doménovém řadiči

Doména se dvěma řadiči, Enterprise CA běží na primárním AD, webové rozhraní je na dedikovaném IIS serveru. Po přidání sekundárního AD řadiče se v jeho aplikačním logu začala objevovat následující chyba:

Typ události: Chyba
Zdroj události: AutoEnrollment
Kategorie události: Není k dispozici
ID události: 13
Datum:  2.1.2008
Čas:  20:49:43
Uživatel:  Není k dispozici
Počítač: FSERVER
Popis:
Automatickému zápisu certifikátu pro Local System se nezdařil zápis certifikátu Řadič domény (0x80070005).  Přístup byl odepřen.

Problém spočívá ve členství domain-local security skupiny CERTSVC_DCOM_ACCESS. Jejími členy jsou standardně pouze Domain Computers a Domain Users. Pro odstranění výše uvedené chyby stačí do této skupiny přidat skupinu Domain Controllers.

Doplnění 20. 9. 2008

Tohle je tak častá chyba, že si sem uvedu ještě její anglické znění.

Event Type: Error
Event Source: AutoEnrollment
Event Category: None
Event ID: 13
Date:  20.9.2008
Time:  15:29:29
User:  N/A
Computer: CZDC01
Description:
Automatic certificate enrollment for local system failed to enroll for one Domain Controller certificate (0x80070005).  Access is denied.